WorkshopWorkshop
Discover Baikal 2019
by Moscow Workshops ICPC
WorkshopHost
 

Discover Baikal 2019. Division C DP-1 Contest.

Last success: 04:42:02, [baikal] Irkutsk RNITU: Pilative-Oriented Programmers (Ushakov, Kuroptev, Krivoshapko), problem F
Last Submit: 04:59:45, [baikal] Irkutsk SU: ProgramMistikal (Demakov, Taglasov, Muratov), problem J

PlaceTeam nameA
19/31
B
18/28
C
11/23
D
9/13
E
6/28
F
6/56
G
6/28
H
14/26
I
4/22
J
1/7
K
0/1
L
0/3
TotalTimeDirtRatingSE
1.
Irkutsk SU: Brains Not Included (Volkova, Sosnerzh, Mironenko)
+
0:05
+
0:15
+
1:12
+
0:37
+3
2:15
+2
3:56
+1
0:12
+
0:01
+
1:21
+1
3:22
-
-2
4:43
1093641%200.000.51
2.
Irkutsk RNITU: Soft Avocado (Fokin, Matveevskaia, Tushkova)
+
0:07
+2
1:40
+
2:27
+
3:43
+2
1:33
+
4:10
+
0:18
+1
3:31
+1
3:01
-
-
-
9135040%176.790.46
3.
Irkutsk SU: ProgramMistikal (Demakov, Taglasov, Muratov)
+
0:06
+
0:20
+
0:56
+
1:20
+6
3:59
-5
4:39
+
0:03
+
0:02
+
0:59
-1
5:00
-
-
858542%154.390.43
4.
Irkutsk SU: Zaguzin (Zaguzin)
+1
0:02
+1
0:08
+6
1:12
+1
2:11
+4
2:41
-2
3:48
+1
0:27
+
0:03
+1
3:04
-4
5:00
-
-
888865%151.720.43
5.
Irkutsk SU: AltFuture3 (Bykov, Mustakimov)
+1
0:12
+
0:31
+
0:46
+
1:01
+2
2:29
-4
3:03
-
+1
3:07
-3
4:52
-
-
-
656640%111.860.32
6.
Irkutsk RNITU: Pilative-Oriented Programmers (Ushakov, Kuroptev, Krivoshapko)
+
1:10
+
0:45
+
2:50
+3
4:18
-
+9
4:43
-1
0:08
+
0:09
-1
3:35
-
-
-
6107566%110.000.32
7.
Irkutsk RNITU: slowDev (Pomazkov, Lisovoy, Shirokov)
+
0:12
+
0:32
+
2:10
+
2:39
-4
4:59
-9
4:50
-3
1:31
+
0:03
-1
1:17
-
-
-
53360%90.160.25
8.
Irkutsk SU: Delirium tremens (Sverlova, Lavrentyeva, Kozina)
+
0:04
+
0:13
-
+
4:07
-
+
3:42
-1
2:07
+
0:05
-
-
-
-1
4:30
54910%88.710.31
9.
Irkutsk SU: BePro (Borisov, Grigorieva, Schvarcberg)
+
0:29
+
0:27
+
2:37
+
1:08
-
+3
3:43
-2
4:58
-1
4:55
-1
4:10
-
-
-
556437%87.300.34
10.
Irkutsk SU: AltFuture2 (Abdulov, Andrienko, Volovikova)
+
0:25
+
1:15
+3
4:09
-
+
2:59
-7
4:58
-5
4:16
+1
2:43
-
-
-
-
577144%85.940.28
11.
Irkutsk RNITU: VPmplib (Shishkin, Avkhadeeva, Vdovichenko)
+3
0:21
+
0:50
-
-
-1
3:23
-
+
4:18
+
0:19
-2
4:13
-
-
-
440842%67.690.25
12.
Tyumen IU: EG (Rogov, Surkov)
+
0:24
+3
1:41
+1
2:39
-
-
-
-
+1
4:18
-
-
-
-
464255%66.670.18
13.
Tyumen IU: Chill++ (Shkurina, Gnedenko, Sevostianov)
+
0:06
+
1:05
-1
2:45
-
-
+3
4:42
+
4:02
-
-5
4:06
-
-1
4:13
-
465542%65.670.36
14.
Irkutsk RNITU: KGVIDL (Lytin, Vasilishin, Golovin)
+1
0:31
+1
1:03
-
-
-
-
-8
4:53
+1
1:37
-
-
-
-
325150%48.530.11
15.
Irkutsk STU: Mother's Hackers (Proskuryakov, Dedkov, Muraveva)
+
2:03
+1
3:20
-
-
-
-2
3:30
-
+
0:30
-
-
-
-
337325%47.830.11
16.
Irkutsk SU: Avos' (Chernogor, Pimenova, Shirin)
+1
0:39
+
1:10
-
-
-
-4
1:58
-
+6
4:14
-
-
-
-
350370%47.140.11
17.
Irkutsk SU: С-Cret (Ogarkov, Serebrennikov)
+3
1:03
+
2:10
+1
4:28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
354157%46.480.16
18.
Irkutsk SU: Holy shielD (Vlasenko, Gangur)
+2
1:02
+2
3:01
-
-
-
-
-
-
-3
4:24
-
-
-
232366%30.560.03
19.
Irkutsk AT: IAT (Chubykin, Likhosherstov, Shamanskij)
+
3:40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12200%15.070.00
Submits sent:312823132856282622713266
Accepted:19
(61%)
18
(64%)
11
(47%)
9
(69%)
6
(21%)
6
(10%)
6
(21%)
14
(53%)
4
(18%)
1
(14%)
0
(0%)
0
(0%)
94
(35%)
Dirt:12
(38%)
10
(35%)
11
(50%)
4
(30%)
17
(73%)
17
(73%)
2
(25%)
11
(44%)
2
(33%)
1
(50%)
0
(0%)
0
(0%)
87
(48%)